Artiseni
Cerpen Jawa Jaka Pete

Jaka Pete Munggah Bale

Pengarang : Herrateri

Ing sawijining dina, ing tengah alas sing ana ing sisih wetan tlatah Jawa, ana bocah enom sing jenenge Jaka Pete. Sakjane jeneng asline udu kuwi. Jalaran mambu awake sing kaya pete, julukan kuwi wis dadi paraben kanggo dheweke. Saking mambune, omahe ora awor karo tanggane. Dheweke manggon ing gubung cilik sing ana ing sisih pinggir alas cerak kali. Saben dinane dheweke ngumpulke kayu. Kayu-kayu kuwi banjur didol ing pasar seminggu pisan. Kaya ngono carane Jaka Pete nyambung uripe.

Nalika Jaka Pete adol kayu ing pasar, dheweke kasopa melongo ndelok wong wedok sing parase ayu. Eseme sing sumeh marai Jaka Pete ora bisa ngedhepke mripate. Jebul wong wedok kuwi Putri Ratu ing negara Adimulya. Jaka Pete banjur kesengsem atine nalikane sang Putri mundhut kabeh kayune. Para pawongane banjur nyangga kayune lan balik ing kraton ngawal sang Putri. Langsung Jaka Pete kasmaran marang Putri sing ayu rupane lan atine.

Baca Juga : Sebuah Cerpen Tentang Rumah

Tekan gubug, Jaka Pete ora bisa turu. Awang-awang sang Putri muter-muter ana ing manah. Dheweke nandang wuyung, langsung lali lan ora sadhar dhiri yen dheweke amung panji klanthung sing nggantungke urip karo ranting-ranting kayu sing pating klarah ana ing sakidenging gubug riyug. Sang Putri teka ana ing impen. Saben dina, Jaka Pete kelingan marang sang Putri. Saben dheweke dodol kayu ing pasar, Dheweke ora tau ketemu maneh karo sang Putri. Amarga rasa katresnan sing uwis katuncep ana ing ati, Jaka Pete banjur golek cara supaya bisa ndadekake sang Putri bojone.

Jaka Pete langsung nduwe ide. Dheweke langsung ngracik banyu racun lan tambane. Dialirke banyu racun ing kali kuwi saengga bisa ngalir tekan kraton lan ndadekake pageblug ing kana. Polahe Jaka Pete jebul didelok karo Macan Putih sing didhawuhi njaga alas. Jaka Pete uga ndelok Macan Putih ing sisih sebrang kali. Ananging Jaka Pete ora gagas amarga kuwi mung Macan Putih, kewan sing ora bisa polah kaya manungsa. Dheweke ora ngerti yen Macan Putih kuwi pangeran ing negara sabrang sing memba-memba dadi Macan Putih.

Kabeh sentana dalem ing kraton banjur lara gegatelen. Sang ratu lan Putrine melu kena pageblug kuwi. Sang Ratu banjur nggawe sayembara. Sapa wae sing bisa nambani kabeh lelara sing ana ing kraton, apa wae kepenginane bakal disaguhi dhateng kraton.

Siji mbaka siji tabib melu maju melu sayembara. Ananging kabeh kuwi durung ana sing bisa nambani pageblug iki. Banjur Jaka Pete dandan mlithit sowan dhateng kraton melu sayembara. Dheweke nduwe ramuan khusus sing bisa nambani lelara kang dirasakake kabeh sentana lan Ratu sak Putrine. Ratu diaturi ngunjuk ramuan sing wis diracik karo Jaka Pete. Ora nyangka ora nyana Ratu langsung pulih. Gegatelan sing manggon ana ragane langsung ilang kabeh. Sawise Ratu ngunjuk, banjur gilirane Putri Ratu. Paras ayune sang Putri langsung malik kaya mbiyen, malah katon tambah ayu lan sumeh.

Baca Juga : Pertunjukan Panggaung Sastra di Malam Sastra

Siji mbaka siji para sentana banjur antri dinggo ngombe tambane. Kabeh sentana langsung mari lan pageblug langsung ilang. Jaka Pete menangke sayembara. Dheweke banjur seneng lan bombong karo kajayane. Langsung Jaka Pete matur marang Ratu panyuwunane. Dheweke pengin nduwe kraton dhewe ing tengah alas lan ndadekake sang Putri prameswari ing kratone. Sinuwun langsung saguh lan ndhawuhi sentanane kanggo ngedegake kraton ing tengah alas kanthi trep kaya panyuwunane Jaka Pete.

Admin-Art

Admin-Art

Arsip

Follow us

Kami sangat senang jika berkesempatan berdiskusi dengan anda, Maka jangan sungkan untuk mengikuti kami

Advertisement

id Indonesian
X